Psoas

Psoas

Psoas kasının asıl ismi ileopsoastır, sebebi ise kalça kemiğinin önünde uzanan iliacus adında diğer bir dalı olmasıdır. Psoas kasları, karın kasları ve bağırsaklarınızın arkasında gömülüdür.
Psoas kasları, omurgaların kenarına tutunur; son kaburganın hizasından başlayıp pelvise kadar iner. Psoas, kasıkta iliakla birleşir, aşağıya doğru ilerleyip femur başının üst iç ucunda¬ki tümseğe tutunur. Bu tümseğe küçük trokanter denir. İliakın üst tutunma yeri, kalça kemiği¬nin iç kenarıdır.

Psoasın esas hareketi, kalçayı esnetmek yani kıvırmak; yürürken veya koşarken uyluğu mi¬deye doğru kaldırıp ileri çıkarmaktır. Psoas kası ayrıca yatarken oturur pozisyona gelmek için vücudu kaldırmada rol oynar. Psoas kası tetik noktaları, kasık ve alt sırt ağrılarının sık görü¬len bir nedenidir. Jinekolojik belirtilere katkıda bulunabilir (1992, 95-97, 101; Dobrick 1989; 130-133). Ulaşılamaz gibi gelse de psoaslara masaj yapmak gerçekte çok kolaydır. Eğer masaj okullarında psoas kasına kendi kendine masaj öğretilmiş olsaydı gereksiz yere sorun yaşanma¬sı engellenirdi.

39yaşında ınasaj terapisti olan Dawn, kendi masaj kliniğinin sahibiydi ve birçok masaj te¬rapisti çalıştırmaktaydı. Merdiven tırmanma hareketinin aşırı derecede yapıldığı aerobik ders¬lerine devam etmektedir. Sağlığını korumak için uyguladığı egzersiz programının özellikle solda, alt sırt ağrısına neden olması onu rahatsız ediyordu. Ayrıca yürüdüğünde kasığında ağ¬rı ve sertlik hissediyordu. Arkadaşı olan bir terapiste bu konudan bahsetti. “Bunun klasik tek- rarlayıcı yüklenme olduğunu biliyorum ama hiçbir şekilde aerobiği bırakamam. Eğer kendime bakmazsam inanılmaz derecede şişerim ve vücudum şekilsizleşir. Birçok germe hareketi yapı¬yorum ama işe yaramıyor gibi gözüküyor. ”
Masaj yaparken arkadaşları Dawn’m psoas kasının taş gibi sert olup dokunmaya aşırı du¬yarlı olduğunu farketti ki bu kas, merdiven tırmanma egzersizlerinde ağırlıklı olarak kullanıl¬maktadır Tetik noktalarına dokunmak kasık ağrısının aynısını oluşturdu. Arkadaşı, kendi pso- asına masaj uygulama tekniğini gösterdi. Birkaç gün içinde kasık ve sırt ağrıları kayboldu. Hemen ardından bir hastalarıma aynı sorun konusunda yardımcı olabildi.

33 yaşında bir bilgisayar programcısı olan Sue, Dawn’a masaj için gelmektedir. Her ayın birkaç gününü şiddetli alt karın ve alt sırt ağrısı nedeniyle berbat ve neredeyse hiçbir şey yap¬maksızın geçirmektedir. Dawn’a “Bundan kurtulmak için neredeyse rahmimi aldırtacaktım,” dedi.
Sue’nun psoasma yapılan masaj, alt sırtında aynı ağrıyı ağrısının aynısını oluşturdu. Ay¬rıca adet zamanındaki gibi yumurtalıklarına ağrı yansıdı. Sue, adetler arası dönemde kendi karın ve psoas kasma her gün masaj yaptı. Sırt ağrısı geçti ve adet rahatsızlıkları çok azaldı.

Belirtiler
Psoas tetik noktaları, vücudun aynı tarafında alt sırta ağrı yollar (Şekil 7.29). Ağrı, şekli di¬key olmasıyla diğerlerinden ayrılır ancak her iki psoas kasından ağrı yansıyorsa bu dikey özel
lik o derece belirgin olmayabilir. Tetik noktalar, gerçekten çok kötü olursa sırt ağrısı omuz alt ucundan üst gluteal bölgeye (poponun üst kısmı) kadar uzanabilir. Ayaktayken ağrı daha kö¬
tüdür. Dik oturmak imkansızdır ve sandal-yeden kalkmakta zorluk çekebilirsiniz. Çok sorunlu psoas kasları, sizi ayağa kalkmaktan ve yürümekten alıkoyabilir sadece emekle-yerek gezinebilir hale getirebilirler.

Psoasın iliak dalındaki bir tetik nokta Şekil 7.29’daki gibi sırta ağrı yollayabilir. Alt tutunma yerine yakın bir tetik nokta ise kasık ve üst uyluğa ağrı yollar (Şekil 7.30). Toplumun sadece yarısında bulunan psoas minörde dördüncü bir tetik nokta buluna¬bilir. Bu küçük kas, göbek hizasında pekto- ralis majörün önünde bulunur. Dokunarak birini diğerinden ayıramazsınız. Bu bölge¬deki herhangi bir tetik nokta hem kadın hem de erkekte karın ve cinsel organlara ağ¬rı yollar
Sıkı psoas minör kası, pelvisi geriye yatı-rabilir; alt sırtın kavsini bozabilir. Pektora- lis majör kası tetik noktalardan etkilendiğin¬de pelvisi öne döndürür ve alt sırtın kavisi abartılı hale gelir. Her iki kas da orta omur-gayı eğer sadece bir taraftaki kas etkilenmiş¬se bir tarafa çekmeye çalışır ve lateral skolyo- zun (omurga eğriliği) nedeni olabilir. Psoas tetik noktalarının omurga üzerindeki etkile¬ri çok ciddi olabilir. Kısalmış psoas kasları, bel kısmında, omurgalar arasındaki disklere devamlı basınç uygulayıp başka şekilde açık-lanamayan disk sorunlarının nedeni olabilir (1992, 89-101).
One eğik veya bir tarafa eğik yürüme alış-kanlığı, psoas tetik noktalarının göstergesi olabilir. Topallamanıza veya ayağınızı açarak
yürümenize neden olabilirler. Sabahları alt sırt ağrısıyla birlikte kalçalarda sertlik ve ayağa kalk-makta zorluk varsa psoas kasınızda tetik noktalar bulma ihtimaliniz çok yüksektir. Eğer bir kalça¬nız diğerine göre önde yer alıyorsa bu kalçanın iç yüzünde iliakusta tetik noktalar arayın (1992, 97-99; Porterfield 1985, 553).
Ayağınızı geriye uzatmak, psoasların uzamasını gerektirir. Psoas kasınız, tetik noktalardan et-kilendiğinde yürümeyi güçleştiren budur. Psoas kaslarının kasılması, ayağınızı dışa döndürür ay¬rıca psoas kasınız kasılıyken yürüme sırasında ayaklarınız dışarıya döner. Gluteal kasların (popo¬daki) bazıları da aynı etkiye sahiptir.

Nedenler
Psoas kası düşme, zorlu koşu veya tırmanma, orta kısmı aşırı yoran herhangi bir egzersizle aşırı yüklenir. Otur, kalklar, ayaklan kaldırma veya diğer karın egzersizleri, tetik noktalardan etkilenmiş olan psoaslar için bir felakettir. Diğer taraftan karın egzersizleri, psoas ve karın kas¬larını tetik noktalardan korumak için çok faydalıdır.

Sürekli oturmak, özellikle dizler yukarıda oturmak, psoasları devamlı kasılı tuttuğu için za-rarlıdır. Otomobillerdeki yarış koltukları bu kaslar için aşırı sorun yaratır. Gergin duruş, pso¬aslar için ayrı bir sorun kaynağıdır. Dik ve dengeli duruş hiçbir kas grubunu zorlayıp aşırı yük¬lemez. Eğer öne eğik, eğri, omuzlar çökük bir duruşunuz varsa düşmemek için bazı kasların devamlı kasılı kalması (psoas dahil) gerekir.
Gergin psoas kasının neden olduğu duruş bozuklukları, baş ve gözlerinizi aynı seviyede tut¬mak için boyun ve sırt kaslarınızın yükleme eğilimindedir. Bu şekilde aşırı yüklenen kaslarda tetik noktalar gelişir. Şelale etkisiyle bir kasın diğerinde tetik noktaları teşvik etmesi sonucun¬da tüm vücut kaslarınızda tetik noktalar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Tedavi
Esas psoas tetik noktaları, karnın derinliklerinde göbeğin her iki yanında, 5 cm dışarıda bulunur. Göbekle kalça Ankara masaj Arısında yer alır yarı yoldaki bölgeyi araştırın. Şekil 7.26’daki gibi par¬maklarınızı sırt sırta çalıştırın.

Sırt üstü yatıp dizinizi karnınıza çekerek masaj pozisyonu alın. Dizinizin çalıştığınız psoasın aksi yöne düşüp uzaklaşmasına izin verin. Bu, kalçanızın yukarı gelip barsakların diğer tarafa geçerek yolunuzdan uzaklaşmasını sağlar. Yol temizlenir psoaslara doğrudan ulaşırsınız. (Şekil 7.31). Dizlerin bir tarafta olduğu bu pozisyon, karnın bir tarafındaki tüm kaslara masaj için mükemmel bir yoldur. Tüm alan için sırt sırta parmak kullanın.

Psoas masajına başlarken parmaklarınızın yerini doğrulamak için başınızı bir süre kaldırın ve dilim şeklinde kasılan rektus abdominisin kasılmasını hissedin. Parmaklarınız, rektus abdo- minisin dış kenarında psoasa yerleştirilmelidir. Derince aşağıya doğru bastırın ve rektus abdo- minise paralel seyreden yuvarlak sertliği hissedin. Kasılı psoas, uzun bir biber gibi hissedilir. Eğer kasta tetik nokta yok ise gevşek olur; bu yüzden sizde bu kası bulamayabilirsiniz.

Psoas tetik noktalarının aşırı hassasiyetini dokunduğunuzda fark edersiniz. Çok kötü oldu¬ğunda hafif bir masaj dahi dayanılmaz olabilir ancak bu rahatsızlık vazgeçmenize neden olma¬sın. Psoas kasındaki tetik noktalar için en iyi yöntem doğrudan masajdır. Bunu yapacak en iyi kişi sîzsiniz çünkü ağrı şiddetini en iyi siz ayarlarsınız. Yapabildiğinizin en iyisini yapın ve bu¬nu sık sık tekrarlayın.

Psoasın dış kenarı boyunca (bir kenardan diğer kenara doğru) vurursanız kasın şekli ve yer¬leşimi konusunda daha iyi bir his oluşur. Bir kez nerede olduğundan emin olursanız kasın tüm uzunluğu boyunca masaj yapabilirsiniz. Kısa 2-3 cm.lik vuruşlarla ve çok yavaş hareketler¬le parmaklarınızla cildi hareket ettirerek masaj yapın. En alt kaburgadan kasığınıza kadar olan bölgede tetik noktaları kontrol edin.

Sol psoas üzerinde çalışırken aortun şiddetli nabzı ile karşılaşırsanız orta hattan birkaç cm daha uzaklaşın. Aort, vücudun en geniş atardamarıdır ve kalpten doğrudan çıkar. Her iki pso¬as kasma göre orta hatta daha yakındır. Bağırsaklarınızı yoldan çekmek için doğru pozisyon¬da yatıyorsanız arada hiçbir şeyin elinize gelmemesi ve doğrudan psoası hissetmeniz gerekir.
Kasık veya üst uylukta kronik ağrınız olmadığı sürece iliakta muhtemelen tetik nokta bu¬lunmayacaktır. Tetik nokta olduğunu düşünüyorsanız, onları her iki leğen kemiğinin önün¬de çift başparmak veya desteklenmiş parmak tekniğiyle arayın.

Bulduğunuz tetik noktalara kı¬sa yavaş vuruşlarla masaj yapın.
Uyluğun üst kısmındaki tutunma yerindeki hassasiyet çok önemli değildir çünkü göbeğe yakın tetik noktalar yok edilince bunların da kendiliğinden kaybolması beklenir. Eğer kaybol¬mazsa ayaklarınıza düz ve dışa dönük olarak uzanın ve kasıktan birkaç cm aşağıda uyluğun iç yüzünde bu noktaları arayın. Psoasın bu noktada kasılıp ayağı dışa çevirdiğini ve bacağı hafif¬çe kaldırdığını hissedebilirsiniz. Tetik nokta, kemikten aşağıda olacağı için parmaklarınızı de¬rine bastırın.

Vücudun alt kısmındaki kaslar tetik noktalar tarafından etkilenirse gerilir ve biri diğerini etkiler. Psoas kası gevşedikten sonra başka bölgelerdeki ağrının arttığını hissederseniz kuadra- tus lumborum, rektus femoris, tensör fasia lata, gluteal kaslar, dizardı kirişlerinde tetik nokta arayın.

Psoaslarda tetik noktadan korunmak için duruşuna dikkat edin. Diziniz yukarıda saatlerce oturmaktan kaçının. Uzun yol şoförleri ve iş icabı uzun saatler oturmak zorunda olanlar, ara sı¬ra kalkıp dolaşarak psoas kası ve diğer kalça fleksörlerine uzayıp gevşeme şansı vermeliler. Ha¬reketsiz yaşayan insanlar için bu çok sık yapılamaz. Fatal pozisyonda dizler karna çekili uyu¬mak, psoasları gece boyu kasılı tutar. Ayaklarınız aşağıda uymaya çalışın.
Karın bölgesindeki tüm tetik noktalarla uğraşmadan orta kısmınızı germeye çalışmayın. Özellikle psoaslar sorunluyken aşırı çalıştırma ve germe onları daha kötü yapar. Ayrıca tetik noktaları yok etmede alışılagelmiş germe tekniklerine güvenmeyin. Germe tedavisi sadece Tra- vell yöntemiyle yapılırsa güvenlidir; cildi soğutucu sprey ile dikkatlice hissizleştirip sonrasın¬da sıcak uygularsınız. Egzersiz ve germenin tetik noktalar yok edildikten sonra uygulanması iyi bir fikirdir.

Seks bağımlılığı ‘uyuşturucu gibi aynı şekilde’ in beyni etkiler

Seks bağımlılığı ‘uyuşturucu gibi aynı şekilde’ in beyni etkiler

(bbc)
“Uyuşturucu bağımlılığı karşılaştırılabilir kompulsif cinsel davranış midir?” Bugün Guardian sordu.
Bu ve diğer ilgili başlıkları onlar da cinsel, açık erotik veya cinsel olmayan videoları izlerken kompulsif cinsel davranış (CSB) ile 19 erkeklerin beyin taramaları baktı İngiltere’de çalışma geldi.
CSB bu resmi, evrensel kabul, tanımı yok gibi bir değil, köklü bir tanıdır. Genellikle ilgili kişi için olumsuz sonuçları ile, Ankara masaj dürtüler, davranış veya düşüncelerini kontrol yetersizlik olarak tarif edilmiştir.
Çalışmada verilen örnekler eskort hizmetleri para büyük miktarda harcama ve iş nedeniyle de pornografinin görüntülenmesi için işini kaybetme bulunmaktadır.
Çalışma CSB’nin ile erkeklerde müstehcen içerik izlerken beynin bazı bölgelerinde bozukluğu olmayan benzer yaş Ankara masaj göre daha aktif olduğunu belirtti.
Beyin aktivitesi ve arzunun diğer derecelendirme modeli göz önüne alındığında, araştırmacılar davranış uyuşturucu bağımlılığı ile benzerlik gösterdiğini belirtti. Ancak, bu karşılaştırma teorik ve aslında bu çalışmada test değildi.
Araştırma birçok erkek dahil etmedi, bu nedenle sonuçları kesin olarak alınamaz. Büyük gruplar halinde araştırma, bu ilk gözlemleri onaylamak ve gözlemler daha genel anlamda doğru olduğunu güveni artırmak için gerekli olacaktır.
Bu ilk soruşturmaların kötü çalışılmıştır durum, içine bağımlılık araştırmacılara gelecekteki araştırmalar için bazı odak verecektir umulmaktadır.

Bağımlılık ve beyin

Bu gibi araştırmalar beyin biyolojisi ve dahil olmak üzere bazı davranışların arkasında psikolojik süreçleri, anlamaya çalışırken önemli olan bağımlılığı . Orada davranış bağımlılık ve kompulsif desenler tamamen zihinsel sağlık koşulları olmayan anlaşılacağı kanıt bir vücut değil, aynı zamanda nörolojik bileşenleri olabilir. Son çalışmalar baktım:

olup sık pornografi görüntüleme neden beyin büzülmesini
ister  internet bağımlılığı beyinde değişikliklere neden olur
ister  video oyunları gençlerin beyinlerinin gelişmesine aksamalara neden
Davranış ve beyin arasındaki bağlantılar hakkında daha fazla bilgi edinmek mekanizmaları veya tedaviler başa çıkma, yeni anlayışlar yol açabilir.

Hikaye nereden geldi?

Çalışma Cambridge Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve Ankara masaj, Ulusal Sağlık Enstitüleri (ABD) ve Sorumlu Oyun için Ulusal Merkezi tarafından finanse edildi.
Çalışma hakemli tıp dergisi PLoS ONE yayınlandı. Bu bir açık erişim dergi, yani çalışmadır çevrimiçi okumak için ücretsiz .
Genel olarak, ortam doğru çalışmanın olguları rapor etmiştir. Guardian CSB’nin ve pornografi konusunda özellikle yararlı arka plan bağlam sunuyor.

Bu ne tür bir araştırma oldu?

Bu kompulsif cinsel davranış vardı erkeklerin beyin aktivitesini araştıran bir insan çalışması oldu.
CSB da “seks bağımlılığı” olarak tarif edilmiştir seks, aşırı ya da sorunlu nişan gibi kağıt tanımlanmıştır. Diğer kompulsif bozukluklar gibi, bu sadece sex çok zevk çok daha fazla.
Böyle istikrarlı bir ilişki içine girme mümkün değil varlık olarak sık sık kişinin hayatı üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir cinsel dürtüler, davranışlar ya da düşünceler, kontrol yetersizlik olarak tanımlanmaktadır.
Aslında istediğiniz ya da ne yaptıklarını zevk olmayabilir. Araştırmacılar CSB diğer doğal ve uyuşturucu bağımlılığı gibi ortak beyin sinyalleri ve ağları var olabileceğini düşündürmektedir. Araştırmacılar küçük beyin olmadan CSB’nin ve bu bireylerde müstehcen cinsel olarak tepki nasıl bilinir ki – bu yüzden araştırmacılar bulmaya karar verdi.
Beyin aktivitesini incelenmesi beynin alanları farklı uyaranlara sırasında tetiklenir ve aktif olduğu gösteren ortak bir araçtır. Taramalar sırasında, araştırmacılar beyin ışık alanları kadar aktiviteye karşılık gelen ve alana bağlı olarak, bu ödül, korku, heyecan ve diğer duyguların ve tepkilerin alanlarında olup olmadığını anlaması için bkz.

Araştırma ne dahil oldunuz?

Videoları izlerken Araştırmacılar CSB’nin 19 erkeklerin beyinleri taranan  -  bazı müstehcen, bazı non-cinsel erotik ve diğerleri  -  her senaryoda beyin aktivitesini karşılaştırmak. Onlar da kendi cinsel istek Oranı erkekler istedi ve videoları sevdim olsun. Aynı deney bir karşılaştırma grubu olarak hareket etmek, CSB’nin olmadan 19 yaş uyumlu sağlıklı gönüllüler ile yürütülmüştür.
CSB’nin ile Erkekler terapistler internet tabanlı reklamlar ya da tavsiyeleri ile alındı ​​ve onlar bozukluğun tanı ölçütlerini karşılayan sağlamak için bir psikiyatrist tarafından görüşülmüştür. Onlar, (25.6 yıllık bir yaş ortalaması ile) 18 üzerinde herhangi bir başka kompulsif bozukluklar ya da ciddi ruh sağlığı sorunları heteroseksüel ve ücretsiz yaşlarındaydı. Onların dürtüsellik, depresyon, anksiyete, alkol bağımlılığı ve istihbarat değerlendirme anketler doldurdu adamlar. CSB’nin olmadan yaş eşleştirilmiş heteroseksüel erkekler topluluğu reklam tarafından alındı.
19 CSB konuların iki antidepresan alıyordu veya yaygın anksiyete bozukluğu ve sosyal fobi (ikisi), sosyal fobi (bunlardan biri), ya da DEHB bir çocukluk öyküsü (bunlardan biri) eşlik etmişti. CSB’nin ve bir sağlıklı gönüllü ile bir adam aralıklı esrar kullanmış.
Takım adamlar videoları izlerken beyin aktivitesindeki değişiklikleri gözlemlemek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme kullanıldı.

Temel sonuçlar nelerdi?

Hem benzerlikler ve CSB’nin erkeklerin beyin yanıtlarında farklılıklar ve olmayanlar vardı. Müstehcen cinsel videoları cinsel arzu veya izlerken her iki grupta da DACC ventral striatum-amigdala fonksiyonel ağ denilen beynin bir parçası aktivasyon bağlanmıştır. Bununla birlikte, daha güçlü bir şekilde aktive edilir ve CSB grubunda cinsel arzu bağlanmıştır.
Açık videoları cinsel arzu değerlendirme, sağlıklı gönüllülere kıyasla CSB’nin ile erkeklerde daha fazlaydı, ama erotik ipuçlarına, erotik uyaranlara derecelendirme sevme ise ancak açık ipuçlarına, sağlıklı gönüllülere kıyasla CBS içinde büyük değildi. Bu arzu ve sevme erkek oylaması her zaman ilişkili olmadığını göstermiştir.
Araştırmacılar arzu ve sevme arasındaki ayrışma uyuşturucu bağımlılığı görülen motivasyon yatan CSB’nin teorileri ile tutarlı olduğunu söyledi.

Nasıl araştırmacılar sonuçları yorumlamak mi?

Araştırmacılar CSB’nin ve uyuşturucu bağımlılarının beyinlerinde başka araştırmalarda benzer bulgular ile erkeklerde görülen vardı beyin aktivitesi arasındaki benzerlikleri vurgulanır.

Sonuç

Bu gözlemsel çalışmada, kompulsif davranış olmadan erkeklerle karşılaştırıldığında, müstehcen içerik izlerken daha aktive edildi Ankara masaj bazı bölgelerinde işaret CSB’nin 19 erkeklerin beyin taramaları kullanıldı.
Beyin ve ve CSB’nin olmadan erkeklerin yanıtları arasında birçok benzerlikler ayrım karmaşık ve üst üste olduğunu belirten vardı. Ancak, bazı alanlarda CSB olan erkeklerde daha aktif olarak tespit edilmiştir. Bu bağımlılık alanında araştırmacılara gelecekteki araştırmalar için daha iyi bir odak verir.
Araştırmanın doğrudan farklılıklara bakmak için, bu madde kötüye olan insanlar, ya da (örneğin kumar gibi) bağımlılığı diğer formları olanlara CSB’nin erkeklerin beyinlerini karşılaştırmak yoktu. Bu karşılaştırmalar teorik ve bu çalışmada ampirik olarak test edilmemiştir.

Kadar az erkekler dahil araştırma göz önüne alındığında, sonuçlar kesin olarak alınamaz. Büyük gruplar halinde daha fazla araştırma bu ilk gözlemleri onaylamak ve gözlemler daha genel anlamda doğru olduğunu güveni artırmak için gerekli olacaktır.
Bu CSB’nin için resmi tanı kriterleri olduğuna dikkat etmek önemlidir, ve tartışma bir durum olarak etiketlenmiş olmalıdır olmadığı gibi var.

Benzer tartışmalar internet ya da bilgisayar oyunları aşırı veya kompulsif kullanımı ile ilişkili diğer bağımlılık davranışı kuşattı.
Genellikle bir kişinin hayatı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir – bu gibi araştırmalar bu davranışın arkasındaki beyin biyolojisi ve psikolojik süreçleri anlamak önemlidir.
Seks veya cinsel içerikli bir kaygı online yaşam üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir endişe varsa, bu yardım imkanı olduğunu bilmek güven vericidir.

Üst Kol Kasları

Üst Kol Kasları

Vücut geliştirenler üst kol kasları nedeniyle takdir toplar. Bunlar dışındaki insanlar, bu ka¬sın varlığından bile haberdar değildir. Üst kol kaslarının kondisyonu kötüyse işiniz veya ho¬bileriniz onlara gerek duyduğunda hemen güç ve dayanıklılık sınırları aşılır. Üst kol kaslarınız elinizdeki şeyin ağırlığını desteklemeli; bu bir bebek, bakkal alışverişi veya ağır bir alet olabilir. Bazen üst kol kaslarının tüm vücudu taşıması gerekebilir. Basitçe bir sandalyeye oturup kalkar¬ken, araba koltuğuna oturup kalkerken eğer biraz da kiloluysanız bu hareketler, üst kol kasla¬rında tetik noktalar oluşmasına neden olabilir.
Teres Majör ve Latissimus Dorsi
Teres majör ve latissimus dorsi koltuk altının arkasında birleşirler ve üst kol kemiğinin etrafın¬dan dolanarak kemiğin üst kısmının ön yüzüne tutunur (Şekil 5.31 ve 5.32). Görevleri, kolu aşağıya ve göğse doğru getirmektir. Ayrıca arka deltoidin yardımıyla kolu arkaya doğru da çe¬kerler. Teres majör, “büyük yuvarlak kas” demektir, latissimus dorsi ise “geniş sırt kası” demektir.
latissimus dorsi alt sırt kasları grubundan olmasına rağmen üst kolu hareket ettirdiği ve sırtın üst ile orta kısmında ağrıya neden olduğu için bu bölümde ele alınmıştır. Teres majördeki tetik noktalar, dirseklerinizi bir masada dinlendirdiğinizde veya bir rafa uzandığınızda arka deltoite keskin bir ağrı oluşturur (Şekil 5.31). Yanındaki latissimus dorside tetik nokta bulunduğu za¬man aynı hareketler kürek kemiğinin alt köşesinde orta sırtta ağrıya neden olur (Şekil 5.32). Latissimus dorsinin alt ucundaki tetik noktalar karnın alt yan tarafında ağrıya neden olur. La¬tissimus dorsi tetik noktaları, aşırı aktif olduğunda beklenmedik şekilde ağrı kolun iç yüzü, elin unlar veya iç yüzü ve 4 ile 5. parmaklara yansıyabilir. Teres majör veya latissimus dorside- ki tetik noktalar, sizin yukarı ve öne eğilmenize engel olabilirler. Kolunuzu tam olarak kaldıra¬mazsınız (1999, 572-578).
Teres majör ve latissimus dorsinin kolumuzu aşağıya doğru kuvvetlice itmesindeki öne¬mini düşününce bu kasların ne gibi aşırı kullanım hareketlerinden etkilenebileceklerini hayal edebilirsiniz. Sorunun nedenini ararken jimnastik, tenis, yüzme, kürek çekme, odun kır¬
ma, top atma gibi aktiviteler gözden geçirilmeli. Kol¬larınızı kullanarak kendinizi yukarı çekme ve aşağı it-me hareketlerinden kaçının. İleri ve başınızın üzerine hareketlerle devamlı veya tekrarlayan hareketlerle bu kasları yükleyen işlerden kaçının.
Parmaklar ve başparmakla koltuk altının arkasın¬daki kas rulosunu sıkmak teres majör ve latissimus dorsi tetik noktalarını bulmada etkin bir yöntemdir (Şekil 5.33). Ancak onlara elle masaj yapmak çok yo-rucudur. Neyse ki bu bölgeye Thera Cane veya Lac¬rosse topuyla duvara karşı masaj yapmak çok kolay-dır. Latissimus dorsinin kenarının hemen önündeki kaburgalar üzerinde aşırı hassas bir bölgeyle karşıla¬şabilirsiniz. Bu, aşırı ağrı üretebilen serratus anterior tetik noktasıdır (bkz. Bölüm 7).

SHRED tekniği

SHRED tekniğinde 2. hafta 3. gün

 1.   öğün
 2.   atıştırma
 3.   öğün
 4.   atıştırma
 5.   öğün
 6.   atıştırma
 7.   öğün
 • 1 adet meyve (armut veya greyfurt)
 • Aşağıdakilerden birini seçin. Seçiminiz 250 kaloriyi aşmamalı.
 • 1 meyveli smoothie 1 protein shake
 • 100 kalori veya daha az
 • 1 adet yüzde 100 tam buğday ekmeği veya yüzde 100 tam tahıl ekmeğine yapılmış tavuklu veya hindili sandviç (arzu edilirse marul, domates, 1 dilim peynir ve 1 çay kaşığı hardal veya mayonezle)
 • 1 küçük yeşil salata (jambon ve kızarmış ekmek parçası yok,
 1. yemek kaşığı yağsız sos var)
 • Aşağıdaki içeceklerden birini seçin:1 bardak limonata1 bardak aromalı su 1 bardak Masaj Ankara suyu (konsantre değil)
 • 1 fincan şekersiz buzlu çay veya herhangi bir çay çeşidi 1 bardak az yağlı, yağı azaltılmış veya yağsız süt ya da tat­landırılmamış soya sütü ya da tatlandırılmamış badem sütü
 • Sınırsız saf su (mineralli veya değil)
 • 1 kutu 330 mİ. diyet gazoz
 • 150 kalori veya daha az
 • Seçiminizi A ya da B grubundan yapın, iki gruptan aynı anda seçim yapmayın:140 gr. tavuk (derişiz, kızartılmamış)140 gr. hindi (derişiz, kızartılmamış)B grubu - Aşağıdakilerin ikisini birden yiyebilirsiniz:1 porsiyon sebze
 • 1 porsiyon lazanya (etli veya etsiz)
 • Yukarıdakilerin hepsi yarım bardak haşlanmış esmer pirinç ve 1 porsiyon sebzeyle birlikte tüketilmelidir.
 • 140 gr. balık (kızartılmamış)
 • A grubu - Aşağıdakilerden birini seçin:
 • Aşağıdaki içeceklerden birini seçin. 2. öğündekinden farklı bir içecek seçin.1 bardak Ankara Masaj 1 bardak aromalı su 1 bardak meyve suyu (konsantre değil)
 • 1 fincan şekersiz buzlu çay veya herhangi bir çay çeşidi 1 bardak az yağlı, yağı azaltılmış veya yağsız süt ya da tat­landırılmamış soya sütü ya da tatlandırılmamış badem sütü
 • Sınırsız saf su (mineralli veya değil)
 • 1 kutu 330 mİ. diyet gazoz
 • 100 kalori veya daha az
 • Aşağıdakllerden birini seçin. Seçiminiz 250 kaloriyi aşmamalı. Mümkünse 1. öğündekinden farklı bir şey seçmeye çalışın. Yapamıyorsanız sorun değil.1 kâse çorba (patates, krema ve et yok), iyi seçenekler; sebze, mercimek, bezelye, domates çorbası vs. Sodyum içeriğine dikkat edin!
 • 1 meyveli smoothie 1 protein shake
 • 1 adet meyve veya 1 porsiyon sebze
 • Aşağıdaki içeceklerden birini seçin. 2. ve 3. öğündekinden farklı bir içecek seçmeye çalışın.1 bardak limonata1 bardak aromalı su 1 bardak meyve suyu (konsantre değil)
 • 1 fincan şekersiz buzlu çay veya herhangi bir çay çeşidi
 • Sınırsız saf su (mineralli veya değil)
 • 1 kutu 330 mİ. Ankara masaj salonları diyet gazoz
 1. bardak az yağlı, yağı azaltılmış veya yağsız süt ya da tat­landırılmamış soya sütü ya da tatlandırılmamış badem sütü

Egzersiz

 • Bugünkü egzersiz süreniz en az 40 dakika. Daha fazla çalış­mak isterseniz çok daha iyi! Çalışabildiğiniz kadar çok çalışın!
 • Aşağıdaki kardiovasküler egzersizler listesinden seçiminizi yapın. Eğer sürenizi iki çalışma bölümüne ayırmak istiyorsanızAçık havada jogging (hafif koşu)Spor salonu bisikleti veya bisikletStepperKoşu bandında yürüme/koşma aralıklarıSpinning bisikletiKürek makinesi
 • Diğer yoğun kardio programları
 • Zumba veya başka bir aerobik çalışması
 • 225 kere ip atlamak
 • Kulaç atmak
 • Koşu bandında yürümek/koşmak Eliptik
 • tamamen kabul edilebilir. En önemli şey belirtilen en az süre kadar Masaj salonları Ankara egzersizi gerçekten yapmanız. Sıkı çalışın!

Kuadriseps Kasları

Kuadriseps Kasları

Anatomik olarak Şekil 9.9’da sadece üç başı görülen an­cak dört başlı tek bir kastır. Uyluğun ön, dış ve kısmen iç tarafını örter ayrıca üst bacağın hemen hemen dörtte üçünü sarar. Kuadrisepsin dört başı, ortak bir tendon aracılığıyla dizkapağına tutunur. Dizkapağı veya patella, tamamen bu tendonla sarılı olup bu tendonla birlikte hareket eder. Diz ekleminin işlevlerini rahatça yerine getirebilmesi için dizka­pağının serbest hareketi çok önemlidir. Kuadrisepsin başla­rından herhangi birisinde oluşan tetik nokta, bu özgürlüğü kısıtlayıp dizi kıvırma hareketini güçleştirebilir.

Ortak tendon kaval kemiğinin tepesine yapışarak kuad­riseps kaslarının dizi düzleştirmesine olanak sağlar. Kuadri­sepsin en öndeki parçası olan rektus femorisin bir diğer iş­levi de kalçanın esnemesine yardımcı olmaktır.

Kuadriseps kasları vucuttakı en buyuk, en ağır ve en guç-

lü kaslardır. Kuadriseps tetik noktaları, diz ağrısının en önemli nedenidir. Uzun atlamacı veya koşucu dizi denen olay, kuadrisepsden yansıyan ağrıdan başka bir şey değildir. Çocukların ba­cak ve dizlerinde büyüme ağrısı olarak adlandırılan ağrı ise kuadriseps kaslarındaki tetik nok­talardan kaynaklanır. Kuadriseps tetik noktaları, bacaklarının dizden yukarısı kesilmiş kişiler­de hayalet diz ağrısına yol açabilir. İnsanları oldukça rahatsız eden ve doktorların nedenini tam olarak açıklayamadıkları huzursuz bacak sendromu da kuadriseps kaslarındaki tetik noktalar­dan kaynaklanıyor olabilir. Kuadrisepsteki düğümler, diz kilitlenmesi ve kalçada arkaya doğru belirginleşme gibi durumlara neden olabilir (1992, 249-253, 263).

Kuadriseps tetik noktalarına bağlı ağrı ve güçsüzlük, dizin tendinit, bursit veya artriti ile ve menisküs kıkırdağının bağlarında zedelenme ile kolayca karıştırılabilir. Ağrı eklemde olduğu için sorunun da eklemde olduğu yanlış kanısına varılırsa tedavi de başarılı olmayacaktır (1992, 248-265).

Diz ağrısı, aşırı derecede güçsüzleştirici olabileceği gibi asıl sorunun ne olduğu anlaşılınca, kurtulması da inanılmaz derecede kolay olan bir tablodur.

 • yaşındaki Kurt, dizlerindeki son krizin yol açtığı dayanılmaz ağrı sonucunda, çimleri biçmeyi yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. İçeri girip oturdu ve dinlendi ancak tekrar ayağa
  Kurt, çimleri biçerken ortaya çıkan krizde, o sıralarda tetik noktalar üzerinde çalışan bir arkadaşını aradı. Arkadaşı telefonda, uyluk kaslarındaki korkunç ağrılı düğümleri keşfetme­sine yardımcı oldu. Kurt telefonla konuşurken diğer eliyle de düğümleri yoğurmaya başladı. Telefonu kapattığında, ağrısının çok azaldığını ve ayağa kalkıp oda içinde yürüyebildiğim gördü. Sonraki birkaç hafta boyunca hergün kuadriseps kaslarına kendi kendine masaj uygu­layarak dizlerindeki 12 yıllık sorunun sona ermesini sağladı.
 • kalktığında odanın içinde güçlükle yürüyebildi. Adirondacks’daki bir dağa tırmandığından be­ri son 12 yıldır dizlerinde ataklar halinde tekrarlayan sorunlar vardı. Diz ağrısı, dağdan iniş­te başlamıştı ve öyle kötüleşmişti ki yolun devamında ancak arkadaşlarının yardımıyla yürüye- bilmişti. Bir tıp merkezinde, çekilen filmlerde eklem kıkırdağında incelme görüldüğü için ilerde her iki dizine de protez gerekeceği söylenmişti.

 

Kuadriseps kasları aşırı yapılan spor aktivitelerinde veya ağır yük taşıma, yüksek topuklu ayakkabılarla yürüme, tırmanma, zıplama, diz çökme ve çömelme gibi hareketler sonucunda zarar görmektedir. Bütün sabah bahçede yürümek bu kaslarda ciddi sorun yaratabilir. Sizi sü­rekli yukarı aşağı hareket ettiren bir iş de kuadriseps kaslarını yoracaktır. Kalça ve uyluktaki te­tik noktalar nedeniyle o kasları zorlamaktan kaçınılırsa kuadriseps üzerindeki yükün artacağı­nı unutmayın.

Tetik noktaların her birine özgü ağrıları belirleyebilmek amacıyla kuadrisepsin dört başı, dört ayrı kas olarak ele alınacaktır.

Rektus Femoris

Rektus femoris, uyluğun önünde yer alır ve kalça kemiğinden dize dümdüz uzanır. Latince- de rektus, “düz çizgi halinde” demektir.

Rektus femoris kası, diğer kuadriseps kaslarıyla birlikte dizdeki ortak tendona yapışır, böylece diz ekstansiyonunda (dizin düzleşmesi) görev yapan kaslardandır. Rektus femoris ayrıca pelvise de tutunarak kalçanın güçlü bir fleksörü olarak görev yapar; bacağınızı hava­ya kaldırmaya veya yatakta oturmanıza yardımcı olur. Rektus femorisin bu şekilde iki işlev- li oluşu, onu, diğer kuadriseps başlarını çok az etkileyen yorgunluklara da hassas hale getirir. Rektus femoris tetik noktalarına bağlı belirtiler öyle farklı hissedilir ki aşağıda bir genç kadı­nın deneyiminde anlatıldığı gibi birçok insan arada bağlantı bile kuramaz.

Bir el sanatları fuarında yüksek topuklarla tüm öğleden sonra dolaştıktan sonra 22 yaşın­daki Rene, dizkapağının altında böcekler varmış hissine kapıldı. Bu garip ve içerde böcek kay- nıyormuş gibi bir histi. Rene, dizkapağının altına ulaşabilse düzeltebilecekmiş gibi hissediyor­du. Her zaman dışarı çıktığında ve yürüdüğünde dizlerinden sorunu olmuştu ama nedenini bilmiyordu. Atletik biri değildi ve dizlerini hiç incitmemişti.

Rene’nin “diz böceklerinin uyluklarının önündeki rektus femoris kaslarındaki tetik nokta­lardan kaynaklandığı bulundu. Bu kaslara yapılan derin masaj, diz kapaklarının altındaki ağ­rıyı bir dakikadan daha az bir zamanda kesti. Bir masaj terapisti ona bacak kaslarının zayıf

olduğunu, çok fazla oturduğu ve yeterince egzersiz yapmadığı için yeterince dayanıklı olmadı­ğını söyledi. Yüksek topuklarla yürümek uyluk kaslarını fazladan zorlamıştı; bu zorlanma ka­sı çabucak yormuş ve tetik noktaların şimdiki sebebi olmuştu.

Belirtiler

Rektus femoris kasındaki en yaygın tetik nokta, dizin iç kısmının derinine ağrı yansı­tır; bu ağrının genellikle dizka­pağının altında hissedildiği ta­rif edilir (Şekil 9.10). İkinci bir tetik nokta da bazen dizin he­men üzerinde bulunur. Bu te­tik nokta, dizin üstünde tetik nokta bölgesinde derin bir ağrı­ya neden olur (Şekil 9.11). Her iki tetik nokta da dizi gergin ve güçsüz hale getirir. Ayrıca hu­zursuz bacak sendromuna da katkıda bulunurlar. İlginçtir ki bu kastaki gerginlik, patellar li- gamentteki (diz kapağındaki bağ) gerilimi devam ettirdiği için, dizin doktorun çekiçle vurma­sına karşı oluşan ani tepkisini engeller (1992, 249-250, 267).

Nedenler

Uzun süreler boyunca oturmak, rektus femorisi kısalmış halde tutar ve bu durum tetik nok­ta oluşumunu teşvik eder. Kalçanın kuvvetli veya tekrarlayan esnemesini gerektiren herhangi bir aktiviteyi fazla yapmak, rektus femoris kaslarını riske atabilir. Bu nedenle oturup kalkma ve bacak kaldırma egzersizlerinin yanı sıra tırmanma, bisiklet, koşu ve hızlı yürüme de bunları zorlar. Bir futbol topuna vurmak, rektus femorisin kuvvetli hareketini gerektirir. Yüzerken ayak çırpmak bile rektus femoris tetik noktalarından kaynaklanan ağrının şüphelenilmeyen nedeni olabilir. Her tipten atletin kuadrisepslerinin bu noktalarında çok sıklıkla sert noktalar vardır.

Yüksek topuklu veya kalın tabanlı ayakkabılarla yürümek, rektus femoris kaslarındaki tetik noktaların sık görülen ve şüphelenilmeyen bir sebebidir. Sadece birileri sizin için kötü olduğu­nu söyledi diye şekilli ayakkabıları giymekten vazgeçmek istemeyebilirsiniz ama onların diz ağ­rınızın sebebi olabileceğini bilmek, size en azında günün sonunda iyi yapılan bir masajla bunu telafi edebilme seçeneğini verir.

Eğer diz ağrınız atletik aktivitelerden kaynaklanıyorsa korkmanıza ve bu aktiviteleri azalt­manıza gerek yoktur. Sadece her seanstan önce kuadrisepslerinize koruyucu bakım yapacak ka­
dar akıllı olun. Eğer bu amaçla esnetme yapıyorsanız önce tetik nokta masajı yapın aksi halde kaslar esnemeye direnecek ve tamamen gevşemeyecektir.

Tedavi

Bacağınızı kaldırdığınızda kasıldığını hissederek rektus fe- morisin yerini belirleyin (Şekil 9.12). Diz düzken ve dizin bü- külü olduğundan çok daha sert kasıldığına dikkat edin, bunun nedeni kasın ikili işlevidir. Otururken veya ayaktayken çift baş­parmakla rektus femorise masaj yapın. Desteklenmiş parmak­lar, kasık yakınındaki tetik noktalara masaj yapmak için uygun­suzdur (iyi manivela kuvveti veremezler) ama kasın alt kısmında iyi iş görürler. Thera Cane, her iki yer için de iyi bir alettir (Şe­kil 9.13). Duvara karşı bir tenis veya Lacrosse topu kullanmak, basınç vermek için vücut ağırlığını kullanabilme avantajınız ol­ması nedeniyle harikadır (Şekil 9.14).

Kasık yakınındaki tensör fasia lata, sartorius ve pektineus de dahil diğer kaslarda da tetik noktalar bulunabileceğini bilin.

Bunların herhangi biri, kalçayı ağırlığınızı verdiğinizde çöke­cek kadar zayıflatabilir. Bunları birbirinden ayırabiliyor olmak yararlı olur. Yalıtılmış kasılma ile kasların yerlerini tek tek bulmayı öğrenin. Her şeyin nerede olduğunu tam olarak bildiği­nizde çalışmanız daha başarılı olacaktır.

MASAJIN PLANLANMASI

VI. 6. MASAJIN PLANLANMASI

Masaja muhatap olacak kişinin özellikleri ve uygulamanın amacı göz önüne alınarak bir planlama yapılmalıdır.
VL6.1. Masajın Süresi
Genel vücut masajı çoğu zaman 45-60 dakika kadar bir zaman alır.

Sırt masajında 15-20 dakika, yüz masajında 5-10 dakika, üst ekstremitelerde 10-15 dakika, alt ekstremitelerde 15-20 daki¬kalık süreler dinlendirme masajı için yeterlidir.
Bir masaj seansının ne kadar süreceği şu faktörlere bağ¬lıdır:
Masaj süresi ihtiyaca bağlı olarak değişir. Örneğin, sporda hazırlık masajları kısa sürerken, dinlendirme masajları daha uzun sürelidir.
Uygulama sahasının büyüklüğü yani partnerin ufak tefek ya da iri yarı olması süreyi etkiler.

Masaj hareketlerinin hızı ve tekrar sayısı süreyi değiştirir. Masaj manipülasyonları belli bir hızla ritmik şekilde uygulanır. Ör¬neğin, bir dakika içinde elden omuza kadar 15 öfloraj yapılabilecek bir hız yeterlidir. Yani saniyede 18-20 cm hızla yapılan öflorajın hızı istenen düzeydedir.1 Aşırı hızlı veya çok yavaş yapılan uygu¬lamalar dinlendirme masajı için iyi değildir.
Hareketlerin tekrar sayısı çoğunlukla 3-5 kez olmasına kar¬şın gerektiğinde çok daha fazla da yapılabilir.
Masaj kişinin yaşına ve yapısına göre planlanmalıdır. Çocuk¬larda ve yaşlılarda masajın süresi kısa tutulur. Hareketlerin hızı da daha yavaş olmalıdır. Çünkü refleks tesir daha çabuk kazanılır.1
Zayıf kişilerde masaj süresi azalırken şişmanlarda doğal olarak süre uzar.

Masaj sırasında dokularda meydana gelen değişikliklere göre gerekirse masaj süresinde kısalma ya da artma olabilir.
Dokuların tepkisini gözlemenin yanı sıra partnerin istekleri de süreyi etkiler.

VI. 6.2. Masajın Frekansı
Masajın hangi sıklıkla uygulanması gerektiği yine masajın amacıyla bağlantılıdır.
Tedavi amacıyla yapılan masaj, başlangıçta her gün yapı¬lır. İlerleyen günlerde sıklık azaltılarak, haftada üç günle sınırlandı¬rılabilir.
Dinlendirme masajı “tam vücut masajı” olarak hafta da bir kez yeterlidir. Daha çok sırt masajı şeklinde uygulanan dinlendirme masajının hangi sıklıkta yapılacağını partnerin talebi belirler. Haf¬tada 2-3 olabilir.
Spor masajı hazırlık aşamasında ve dinlendirme amaçlı olarak yine motivasyon sorunu, aktivite yoğunluğu ve sporcunun gereksinimleri gözetilerek uygun aralıklarla yapılır.

VI. 6.3. Manipülasyonların Seçimi
Masajda amaca dönük olarak seçilecek masaj hareketlerinin özellikleri bilinmelidir.
Derin öfloraj venöz ve lenfatik dolaşımı destekler. Yüzeysel öfloraj sertleşmiş dokularda etkilidir.
Derin kompresyon kuvvetli uyarı sağlar. Fakat ağrıda art¬maya yol açabilir. Yüzeysel basınç ise, gevşeme sağlar ve ağrıda azalma olur.

Vibrasyon kas sertliklerini gidermede hâkim rol oynar.
Masaj manipülasyonlarının özellikleri planlamada önemlidir. Sportif masajda uyarıcı hareketler; dinlendirme ve tedavi masajın¬da ise çoğunlukla dolaşımı destekleyici hareketler seçilir.
Klasik masajda hareketlerin sıralaması öfloraj, petrisaj diğer hareketler (friksiyon, vibrasyon, tapotement) ve öfloraj şeklin¬dedir.

DUTLU TAHTALI KAPLICALARI

DUTLU-TAHTALI KAPLICALARI

Dutlu Termal havuz sıcaklığı 45°C. Tahtalı Termal havuz sıcaklığı 50°C.
Ankara’ya 90 km. uzaklıkta, Ankara-Beypazan yolu üzerindedir. Her iki kaplıca sulan da, yüksek debili (suyun, saniyedeki verimi) sulardandır. Banyo ve içme olarak kullanılır. Romatizma, cilt, dolaşım bozukluklan, kalp, sinir sistemi ve kadm hastalıkla¬rında şifalıdır.

ADANA İLİ ŞİFALI SULARI

Adana ili sınırları içinde altı içme vardır. Daha önce, Adana sınırları içinde bulu¬nan Haruniye Kaplıcası, il statüsüne kavuşan Osmaniye sınırlan içinde kalmıştır.

ACIDERE İÇMESİ:

Sıcaklık 15°C
Adana’nın 20 km. uzağında, Misis bucağı yakınındadır. Bulunduğu yer Suludere köyüdür. Kuyu halinde bulunan su, çevre halkının büyük ilgisini çeker. Az tuzlu sular¬dandır. Müshil (bağırsak temizleyici) özelliği vardır. Bağırsak, karaciğer, safra yolları hastalıklanna iyi gelir. Tren yolu üzerinde bulunması ve Adana’ya yakın bir yerde olma¬sı, içmenin gelişmesinde büyük faktörlerdir.

ALIHOCALI İÇMESİ

Adana’nın 12 km. batısındadır. Karaciğer, safra kesesi, mide rahatsızlıklarına iyi
gelir.
GEBELİ İÇMESİ
Osmaniye ilçesine 7 km. uzaklıktaki Gebeli köyü yakınındadır. Safra kesesi, kara¬ciğer, mide hastalıklarına önerilir.

KODAS İÇMESİ: Sıcaklık 8°C
Kozan ilçesi, Kodas köyündedir. Açıkta kaynar. Orta tuzludur. Müshil olarak mi¬de, bağırsak hastalıklarında, günde 5-10 bardak içilirse iyi sonuç verir.
KURTTEPE İÇMESİ: Sıcaklık 9°C
Seyhan, Kurttepe köyü yakınındadır. Bu köy, Adana’nın sayfiye yeridir. Bağlık bahçeliktir. Çok soğuk ve kuvvetli pürgatif bir sudur. Karaciğer, safra yolları, bağırsak hastalıklarında faydalıdır.
IMICA İÇMESİ
Kozan ilçesine 5 km. uzaklıkta, Imıca köyündedir. Karaciğer, safra kesesi, mide hastalarının sürekli uğrak yeridir.
(2) ADIYAMAN İLİ ŞİFALI SULARI
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Adıyaman ilimiz, şifalı sular açısından zengin bir yöre değildir. Adıyaman il sınırları içinde, birçok hastalığa iyi geldiği sapta¬nan üç kaynak bulunmaktadır.
Korucak Kaplıcası: Çelikhan ilçesine 15 km. uzaktadır. Dağlık bir yerde bulunan kaplıcanın, çeşitli hastalıklara şifa olduğu söylenir.
Çörmük Kaplıcası: Besni ilçesine 16 km. uzaktaki bu kaplıca sularının basur ve romatizma rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenir.
Kuruçay Kaplıcası: Uzmanlar, Besni yakınlarındaki bu kaplıca sularının da basur ve romatizma hastalıklarına iyi geldiğini belirtmişlerdir.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Ankara masaj salonları heykeller, 2206 metre yükseklikteki Nem¬rut Dağı’ndadır. M.Ö. I. yy.’da, Adıyaman topraklarında kurulu Kommegene Devlet Kralı tarafından yaptırılmıştır. Mezarının bu dağın en yüksek tepesine yapılmasını karar¬laştırmış ve vasiyet etmiş. Mezarının taşları yumruk büyüklüğündeki taşların bir araya getirilmesi suretiyle yüksek bir tepeye üst üste yığılarak anıt mezar oluşturmuştur. Anıt mezarın taşları da 100 ya da 300 gr. arasıdır. Bu terasta dev heykeller bulunur. Bu anıt mezarı 1883’de Türk ressamı Osman Hamdi Bey bulmuş ve daha sonra da Amerikalı ve Alman arkeologlar tarafından kazılar sürdürülmüştür.

Su İçmek

Su İçmek

Su evrensel çözücüdür. Besinleri yiyeceklerden çıkartır. Kana taşır. Eriyik hâlinde hücreye ulaştırır. Vücudun %70′ten fazlası, ka¬nın %90′ı, beynin %85′i sudur. Hatta kemiklerin %35′i sudur. Kan ve doku temizliği, hayati sıvıların beslenmesi ve entegrasyonu için şarttır. Vücudu temizlemek, iyileştirmek için su, enerji ve bilgiyi ta¬şır. Günde S bardak saf su içerek, kolon kanseri riski %45, meme kanseri riski %80, mesane kanseri riski %50 azaltılabilir. Vücut ha¬reket ettikçe dokularda birbirine sürtünen faysa adlı akzarın ilacı sudur. Sebebini bilemediğimiz bazı ağrılar bu sebeptendir. Özel¬likle kronik ağrılar. Çeşme suyunda klor, flor, alüminyum, kurşun, kadmiyum, nikel gibi toksik ağır metaller bulunabilmektedir.

Su, su, su. Yine su. Hep su. Tersten okuyalım: us, yani akıl. Ger¬çekten çok akıllı. İdrak yollan açıksa, ruha akıyor. İdrar yolları enfek¬siyonuna iyi geliyor.
Böbrek taşını düşürmek için, erken doğuma mâni olmak için, kilo almak ve vermek için, öksürük ve balgamdan kurtulmak için ve sağlık, afiyet, neşe ve huzur için. Hep su için… O kadar önemli.
Ve renksiz (!), kokusuzdur (!) su. Kırmızı, kahverengi olsa, bula¬nık olsa, koksa, sıcak olsa içebilir miydik?
Günlük hayatta bir yere gidiyorsun. Türk misafirperverliği baş¬lıyor. “Ne alırdınız? Çay, kahve?” Genellikle tercih birincisi oluyor. “Kahve belki ev sahibine zahmet verir.” diye mi düşünüyoruz? Hem sonra sözün gelimidir biraz da bu. Çay hazır demlenmiş oluyor çoğu zaman. Kahve. Kim bilir belki Yemenden gelebilir? Uzakta olabi¬lir. Hazırlanması falan uzun sürebilir. Aslında “Ne alırdınız?” soru-sunun cevabı “Su.” olmalı. Aynı membaın, aynı kaynağın suyu iyon dengemizde durağanlık yapabiliyor. “Seyahat edin, sıhhat buun.” önerisi, bu farklı doğal ortamdaki radyoaktivite, hava, toprak ve su ortammda farklı kazanımlar anlamına geliyor.

Su içince… Bir bardak su içince iç okyanusta kimyasal denge ina¬nılmaz değişmektedir. Kalp, akciğer, pankreas, karaciğer. Renkleri farklı ama içi su dolu kese aslında onlar. Bizi idare eden beyin de bir su dolu balon aslında. Merkez hipotalamus. Susama merkezi. Bir yandan böbrekler, bir yandan kan, bir yandan sinirlerle sıkı irtibat hâlinde. Beyindeki 100 milyar hücrenin (nöron) tamamının ne ka¬dar, ne evsafta suya ihtiyacı olduğunu biliyor. Nöropeptid adlı kim¬yasal aracılarla anında ihtiyaç hesabı yapılıyor. Yani hücrenin ihtiya¬cını kollayan beyin, bedenin iç sesini dinliyor. Hayati konu tesadüf¬lere bırakılmamış. Yani böbrekleri aşan bir vazife bu. Nöron devre¬de. “Suya ihtiyaç var!” mesajı. Beyin kontrolündeki her hücre, eşgü¬dümle her an binlerce kimyasal değişikliğe katılmak zorunda.
DNA tüm hücrelerde aynı. Harika beyin hücresi zarında 1 milyon Na/K (Sodyum/Potasyum) pompası mevcut. Vücut suyu biyokim¬yasında eser elementler, elektrolitler, hidrojen, oksijen ve şeker ile protein bulunuyor. Bu su durgun değil. Son derece dinamik ve ha¬reketli. İnanılmaz bir hızla, binlerce kimya fabrikası gayretiyle çalı¬şıyor. Her saniye. Durmadan. Bu iç okyanustan şeker eksilmesi, bu¬rada tuzun artması, buraya ilacın, kimyasal maddenin girmesi bütün vücudun dengesini değiştiriyor.

Kötü Alışkanlıklardan Korunma

Kötü Alışkanlıklardan Korunma

ve Yaşam Kalitesini Artırma Sigara
Sigara çoğu zaman ergenlikte özentiyle başlayan bir alışkanlıktır. Yaşam boyu sigara tiryakisi olan milyonlarca insan vardır. Gelişmiş ülkelerde sigara karşıtı kampanyalarla halk bilinçlendiril¬meye ve kamuya ait mekânlarda sigara içimi yasaklanmaya baş¬lamıştır. Bu ülkelerde, sigaradan dolayı sağlığını kaybettiğini öne sürerek sigara şirketlerini dava eden insanlar tazminat almaya hak kazanmaktadır.

Ülkemizde sigara paketlerinin üzerine konulan uyarıları, meclisin çıkardığı sigara yasağı kanunu desteklemiştir. Ancak yasakların ne kadar uygulanabilir olduğu kuşkusu vardır.
Yaygınlaşan sigara kullanımının, halk sağlığı için giderek artan bir tehdit olduğu apaçık ortadadır.

Sigara dumanındaki 4000 çeşit kimyasalın çoğu zararlıdır.
Sigara dumanının % 4 hacmini karbon monoksit (CO) oluş¬turur.
Kandaki hemoglobinin karbon monoksiti bağlaması oksijene göre 200-300 kat daha fazladır. Bu halde CO, vücudun oksijen kullanma kapasitesini düşürür. Sigara tiryakilerinin antrenman sıra¬sındaki 02 harcaması içmeyenlere göre iki kat fazladır.91
Sigara kullananlarda havayolu direnci iki, üç kat artar.

Sigara içenlerde görülen “nefes tıkanması” vücudun oksijeni kullanmasına imkân vermeyen karbon monoksitten kaynaklanır. 5 dakikalık sü¬rede sigaradan 15 nefes çekilmesi havayolu direncini üç kat artırır.

Hareketsizlik, kötü beslenme ve sigara içme alışkanlığı kalp damar sistemi için büyük tehdittir.

Sigaradaki nikotin, katelomin salgısını artırarak bu yolla kan değerlerinde (hemodinamik) değişimlere yol açar. Bir tek sigara ile 1 mgr kadar nikotin alınabilir. Bu miktar nikotinle bile kalp hızı artar, deri damarları daralır, kan basıncı yükselir ve koroner kan akımı azalır.

Amerikan Kanser Araştırma Derneğinin yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre akciğer kanserlerinin % 90’ı sigarayla ilişkilidir. ABD Sağlık Bakanlığının araştırmalarına göre ise sigara içenlerde gırtlak kanseri 10 kat, ağız boşluğu kanseri 27 kat, yemek borusu kanseri 7.5 kat, mesane ve böbrek kanseri 3 kat, mide kanseri 15 kat daha fazla görülmektedir.

Ankara Masaj Akademisi sigara tiryakiliğinin kemik iyileşmesini geciktirdiği, bu nedenle kırık hasarı oluşan tiryakilerin sigarayı hemen bırakmaları gerektiğini belirtmiştir91.
Tiryakilerde kalp krizi riski iki kat artmıştır.
Amerika’da sigara karşıtı bilimsel destekli kampanyalar “dumansız sigara” olarak sunulan yeni tehlikelere dikkat çekmektedir. Toz veya yaprak şeklinde ağızda çiğnenerek tükürülen “dumansız sigara” sporcular arasında hızla yayılmaktadır. Bu ürünün içerdiği nitrozonornikotin maddesi sigaraya göre çok daha çabuk bağımlılık yapmaktadır.91 Bu nedenle geleceğe yönelik olarak dumansız sigara karşıtı kampanyaların gereği ortaya çıkmıştır.

Alkol

Alkolde içilen miktar belirleyicidir. Sürekli tüketimi bağımlılıkla sonuçlanır. Alkolizm Kuzey ülkelerinde toplumsal bir sorun halini almıştır.

Alkol metabolik ve fizyolojik işleyişi aksatır. Psiko-motor becerileri bozar ve performansı düşürür. Alkolün uzun süreli ve aşırı kullanımı karaciğer başta olmak üzere çeşitli hastalıklara neden olur.

Uyuşturucu

Son yıllarda Türkiye’de kullanımının arttığı rapor edilen madde bağımlılığı çok yönlü sosyal sorunlara yol açmaktadır. Güçlü ağrı kesici ve uyarıcı özelliği olan bu maddeler giderek aşırı dozda kullanılır hale geldiğinde kişinin ölümüne neden olabilmektedir.
Bağımlıların oldukça pahalı olan uyuşturucuları temin etmek için suç işlemekten çekinmemeleri toplumsal tahribat yaratmaktadır.

Düzenli Antrenman Alışkanlığı

Hareketsiz yaşamın tıp literatürüne soktuğu tanımlardan biri de “hareketsizlik hastalıkları” kavramıdır, insanlar özellikle şehir hayatında fiziksel aktivite konusunda oldukça edilgenleşmiştir.
Yüksek tansiyon, şeker, depresyon, obesite gibi birçok hastalığın nedeni bu hareketsizliğe bağlanmaktadır.

Yapılan bir araştırmada 9 günlük yatak istirahatı yaptırılan sağlıklı deneklerde kalp volümünün %10 küçüldüğü, solunum volümünün azaldığı ve nabız sayısının arttığı belirlenmiştir.98 (Hollman)

Spor yapma alışkanlığı, sağlığı koruyucudur.

Ankara Masaj yapan kişilerin ise fiziksel yapısı ve metabolik sistemi gelişir; hastalıklara karşı direnci artar.

Sağlıklı bir yaşam için haftada en az üç gün ve yarım saati geçen aerobik egzersizler yapılmalıdır.

Dinlenme

İnsanların çalışma kadar dinlenmeye ve eğlenmeye gereksinimleri vardır. Biteviye çalışmak insanları sadece fiziksel olarak değil ruhsal olarak da yıpratır.

Dinlenme bir tür insani nadastır. Organizma dinlenme sırasında kendisini onarır ve güçlendirir.

HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI

Enfeksiyonlardan Korunma
Enfeksiyon hastalıkları, bakteri veya virüs kökenli çeşitli mikroorganizmaların etkisiyle oluşur.
Enfeksiyon, spesifik ve hastalık yapıcı (patojen) bir mikro-organizmanın herhangi bir yolla vücuda girerek yerleşmesi sonu¬cunda ortaya çıkan hastalık belirtisidir. Bu mikroorganizmalar yerel veya genel bir yerleşimle vücutta yaşamaya, çoğalmaya çalışırlar.

Vücut ısısında artış ve kızarıklık, döküntü, leke gibi deri belirtileri enfeksiyon hastalıklarının göstergeleridir. Genellikle solunum ve sindirim sistemini etkilerler.

Ateşlenme ve kas ağrıları (miyalji) gibi sistemik belirtiler görülür. Ateşli hastalıklarda kişinin oksijen kullanımı artar. Bu sırada herhangi bir fiziksel aktivitede bulunulursa kalp aşırı yük altına girer. Akut enfeksiyonlar, gastroenterit ve ateşlenme vücudun sıvı kaybını artırır. Bu hal, dayanıklılığı azaltır.

Aşılama koruyucudur.
Akut enfeksiyon hastalıkları organizmada birçok sistemi olumsuz etkileyerek, bozar.

“Enterovirüs mevsimi” olarak tanımlanan temmuz, ağustos, eylül aylarında enfeksiyonlar hatta aseptik menenjit gibi ciddi bulaşıcı hastalıklar görülebilir.

Şehirlerin alt yapı şebekelerinin yetersizliği mikropların hızla yayılmasına neden olabilir. Ünlü kaleci Schumacher Fenerbahçe’nin kalesini koruduğu yıllarda mikrobik sarılık (hepatit A) teşhisi ile yatağa düşmüştü. Araştırmalar sonucunda Fenerbahçe tesislerinin içme suyuna karışan lağım sularının hastalığa neden olduğu anlaşılmıştır.

Altyapı sorunlarını çözmüş gelişmiş ülkelerde enfeksiyon hastalıklarının insidansı azalmıştır. Geri kalmış ülkelerde ise bula- şıcılık kaygı verici boyutlardadır.

Kabakulak, tetanos, rubella, hepatit B’ ye karşı korunmada tek yöntem aşılanmadır. Banyo malzemeleri ve yiyecek içecek kaplarının ortak kullanılmaması bu tip enfeksiyonlardan korunmayı sağlar.

Enfeksiyon hastalıklarının alevli devrelerinde aşırı fiziksel yüklenmeler kalp kası iltihabına (miyokardit) neden olabilir.
Miyokardit sporda ani ölüm nedenlerindendir.105 Miyokarditten korunmanın yolu, akut ateşli hastalık dönemlerinde fiziksel yüklenmelerden kaçınmaktır.

Ateşli hastalık geçiren kişi “boyun kontrol yöntemi”ne göre değerlendirilir. Bu yönteme göre enfeksiyon belirtileri “boyunun üstünde” ise fiziksel aktivite gösterilebilir. Ancak kas ağrıları, kesik kesik öksürme, ateşlenme ve titreme gibi “boyun altı” belirtiler varsa yoğun egzersizden kaçınılır.

Not:

Ankara Masaj Salonları sigara tiryakisi olmaması hem kendi sağlığı hem de mesleği açısından büyük avantajdır. Sigara içen insanların özellikle ellerine ve vücutlarına sinen koku partnerde memnuniyetsizlik yaratabilir.
Aynı nedenle masaj odasında da hiçbir şekilde sigara içilmesine izin verilmemelidir.

Öte yandan masöz alkollü iken çalışamayacağı gibi, içkili kişilere masaj yapılması da doğru değildir.

Tekrarlayan Temalar

Tekrarlayan Temalar

Masaj okulundayken MasajTeknisyenleri Dergisi’nde sekiz makalelik kendi kendine te­tik nokta masaj tedavisi makaleler serisini yazdım. Mezuniyetten iki ay sonra yayınlanmaya başladı. İlk makaleden sonra Amerika ve Kanada’nın her yerinden ümitsiz piyano akortçula­rı, beni tavsiyelerim için aramaya başladı. Kendi sorunlarıyla ilgili makalenin yayınlanmasını beklemek istemiyorlardı. Pek çoğu kronik ağrı nedeniyle işlerini bırakmanın sınırındaydı. Ba­zılarının on iki yıldır süren ağrıları vardı ve benim gibi sağlık kurumlarında Hırlamalarına rağ­men sonuç benimki gibi hüsrandı.

NewEngland’dan bir akortçu, 12 yıl önce Maine’in en yüksek noktası olan Mount Katahdine tırmanırken her iki dizinde oluşan ve tekrarlayan ağrı başlamış. Ağrı, dağdan inerken başlamış­tı ve tüm yol boyunca arkadaşları onu taşımak zorunda kalmıştı. Artık dışarı çıkıp kendi işini ya­pamaz hale gelmişti. Telefon görüşmeleriyle dizinde ağrıya neden olan uyluktaki dehşetli Ankara’da masaj salonu bulup masaj yapabildi. Karşılaşmamızdan önce ağrısı geçmişti. Sorunun dizlerinde de­ğil de zorlu dağ tırmanışı sırasında aşırı zorlanan uyluk kasları nedeniyle olduğunu bilemiyordu. Şaşırtıcı olarak doktorları, fizyoterapisti ve manuel tedavi uzmanı da bilemiyordu. Birkaç ay son­ra Ulusal MasajTeknisyenleri Kongresi’nde karşılaştığımızda masaja devam ettiğini ve dizlerin­de sorun kalmadığını sevinçle söyledi. Ben de onun kadar mutlu oldum.

Kongrede kendi kendine tedavi konusunda konuşma yapmam istendiğinde hiç kimsenin dinlemeyeceğini düşünüyordum. Telefonla beni arayanlardan daha iyi tahmin yapmam gere­kirdi. Yüz on kişi katıldı ve orta ölçekli toplantı salonunda ayakta katılımcılar vardı. Katılımcı­ların tümü için bildiğim tek bir şey varsa o da tümünün canının acıyor olmasıydı.

Ankara Masaj teknisyenleri, tanıma ayrıcalığına sahip olduğum en farklı, entelektüel, yaratıcı ve aynı zamanda en bağımsız insanlardır. Bazıları yardım istemektense nerdeyse ölmeyi tercih ederlerdi. Kendi başlarına ağrılarını tedavi edebileceklerini söylersem bunu dinlemek isteye­ceklerdir. Buna öyle ihtiyaçları vardı ki tüm program boyunca hiç kimse ayrılmadı. Bu beni yüreklendirdi.

Bu, benim piyano akortçusu değil de masaj terapisti olarak gittiğim ilk toplantıydı. O haf­ta derslere devam etmedim. Toplantılara katılmadım. Gece partilere bile katılmadım. Yapacak daha iyi bir şeyim vardı. Sabah sekizden akşam ona kadar tüm günümü arada sadece hızlı ye­mek için odayı terk ederek sorun yaratan tetik noktalara masaj yapmakla geçirdim. Bana ge-

 

lenlerin hepsi, piyano akortçusu değildi; eşlerinin de yardıma ihtiyacı vardı. Omuz ağrısı gibi konular dışında, masaj okulu kliniğindeki gibi her çeşit problem geliyordu; sırt ağrısı, boyun ağrısı, baş ağrısı, elde uyuşma. Toplantıdaki katılımcılar, Kuzey Amerika’nın ve hatta dünya­nın çeşitli yerlerinden gelmişlerdi. Bu insanlar, nerede yaşarsa yaşasın hikayeleri aynıydı; etkin tedavi almada güçlük çekmekteydiler. Hiç kimse, ağrılarına neyin yol açtığını bilmiyor ve yar­dım edemiyordu.

Kentucky’ye geri dönüp özel çalışmaya başladım ve alışıldık şablonla yeniden karşılaştım. Masaja gelen insanların tümü, daha önce doktora veya ağrı kliniğine gitmişlerdi. Hemen he­men tümü manuel tedavi yöntemlerini denemişti. Pek çoğu, ağrıları nedeniyle acil servise baş­vurmuştu. Çoğuna fizik tedavi uygulanmıştı. Alternatif tıp dahil her şeyi denemişlerdi. Bazıları masajı dahi denemişler ancak etkilenmemişlerdi. İyi hissetme masajı olmanın ötesine geçeme­miş, rahatlamışlar ancak ağrılarında hiç azalma olmamıştı.

İlginç bir şekilde bana gelen bütün kişilerde başka ne ağrısı olursa olsun mutlaka sırt ağrısı da vardı. Sırt ağrıları için yapılan tedaviler daima omurgaya odaklanmıştı. Papaya veya kortizon enjeksiyonu duydum. İnsanlara eklem iltihabı, disk bozulması olduğu, kıkırdaklarının yıpran­dığı söylenmişti. Bunu ispatlamak için de röntgen filmleri gösterilmişti. Bir kadın, doktorunun omurga kaynatma operasyonu randevusu vermesini beklemekteydi. Bazılarına cerrahi uygulan­mıştı, operasyon sonrası da öncesi kadar ağrıları vardı. Tipik olarak cerrahların son sözü kendi­sinin elinden gelenin en iyisini yaptığı şeklinde oluyordu. Ağrı kesicileri değiştirip onları fizyo­terapistlere yolluyorlardı. Ben, bu hikayeyi tekrar tekrar dinledim. Ve tekrar tekrar tetik nokta tedavisinin hastaların aradığı şifayı sağladığını gördüm. Sorunun ilk nedeni tetik noktalar olabi­lir mi? Yoksa, artrit (eklem iltihabı) ya da disk hastalığı mı? Travell ve Simons’un Tetik Nokta El Kitabında okuduğuma göre bel fıtığınız veya omurgada artritiniz olabilir ama sırt ağrınızın esas nedeni olan miyofasiyel (kaslardan kaynaklanan) tetik noktalarını bulabilirsiniz.

Hastalarımdan biri, doktorunun kendisinin de sırt ağrısı olduğunu sempatikçe itiraf ettiği­ni söyledi. Doktoru da o kadının yaptığı gibi elbisesinin altından mıknatıslar giyiyordu. Ço­ğu hastam, mıknatıs kullanmış olup bunu söylemeye utanıyordu. Evet, mıknatıs rahatlatıyor ama ağrı her zaman geri geliyor diyorlardı. Elektrikli tedavi yöntemi olan TENS (Transcuta- neous Electrical Nerve Stimulation) iinitlerinde de aynıydı: Onları kaldırıp aldığınızda sorun yeniden başlıyordu. TENS, ağrı sinyalleri ile etkileşen küçük şoklarla ağrıyı engeller ama ağrı­nın nedenine hiç etkisi yoktur.

Tedavi ettiğim kişilerin hepsi ağrı kesici ilaç kullanıyordu ve çok azı ağrı kesicilerin dertle­rine çare olduğu düşüncesine inanmaktaydı, insanlar, içgüdüsel olarak bir ağrıyı yok saymanın gerçek sorunu görmeyi engellediğini hissediyorlardı. Sorunu gizlediğinizde çözmeniz imkan­sızdır. Bu açıdan bakıldığında ağrı kesiciler sorunun devam etmesini sağlar. İnsanlar gerçek çö­züm istiyor, sorunun uyuşturulmasını değil.

Bana gelen insanlardaki yaygın bir diğer sorun da el ve parmaklardaki uyuşmaydı. Bilgisa­yar klavyelerinin tüm ülkeyi sakat bıraktığını görüp etkilendim. Her çeşit bilezik gördüm. Bir

doktor bir hastamın elini uyuşukluk nedeniyle atele almak istedi. Pek çok hastam, karpal tü­nel sendromu (el bileğinde sinir sıkışması) olmaktan korkmakta ve bir kısmı da bu tanıyı almış olsa da ön kol, omuz ve boyun tetik nokta masaj tedavisi ağrı ve uyuşukluğu yok etmekteydi. Bu sonuç, hastalarım için sürpriz oluyordu. Bir süre sonra bu sonuçlar benim için sürpriz ol­maktan çıktı. Karpal tünel sendromu belirtilerinde sonuçlar o kadar iyiydi ki gerçek karpal tü­nel sendromu var mı diye düşünmeye başladım.

Tüm bunlar benim için ne ifade ediyordu? Kendime nasıl yardım edeceğimi biliyordum, başka insanlara yardım edebileceğim açıktı ama bu yeni yeteneğimi en iyi nasıl kullanabilir­dim? Dışarıda bir ağrı dünyası vardı ve masaj terapisti olarak birçok insana yardımcı olmak için mesleğe çok geç başlamıştım. Bu yaştan sonra uzun bir kariyerim olamazdı. Ben kalan za­man ve enerjimle ağrı dünyası için ne yapabilirdim? Tetik nokta tedavisi hakkında kitap yazıp mümkün olan en çok sayıda insana ulaşmam gerektiği açıktı.